T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AB KOORDİNASYON DAİRESİ BŞK.

Telefon Rehberi

İLETİŞİM:

Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Dairesi Başkanlığı

Adres: İsmet İnönü Bul. No:32 Asma Kat  Emek/ANKARA

Başkan: Ramazan ÇOKÇEVİK

Tel:(Sekreterya)

(0312))212 05 62

(0312) 212 06 78

Dahili:2032

Başkanlık Faks

(0312) 212 37 88

Emek Binası Santral

(0312) 212 83 00

e-posta: disiliskiler@kulturturizm.gov.tr

Şube/Koordinatörlük

Şube Müdürü/

Koordinatör

İç Hat

Şube

İç Hat

Dış Hat

Çok Taraflı İlişkiler

Koordinatör

Başak Önsal Demir

2014

2031-2029

0312 212 21 99

İkili İlişkiler

Koordinatör

H. Deniz Ersöz

2009

2001-2002

2028-2035

2037-2040

0312 212 83 59

Kültür Günleri ve Yılları

Koordinatör

Çetin Akar

2008

2007

0312 221 04 60

Koordinasyon Şubesi

Şube Müdürü

Abdülkerim Şahin

2026

2214

0312 221 01 75

Protokol Şubesi

Şube Müdürü

Kemal Ercan Ünal

2246

2246

0312 212 83 69

Personel ve Mali İşler Şubesi

Şube Müdürü

Hakan Avcı

2036

2003-2004

2007-2030-2072

0312 212 83 71

AB Daimi Temas Noktası

Koordinatör

Muzaffer Tolunay Yılmaz

2239

2239

0312 212 88 61

Kültürel İrtibat Noktası Koordinatörlüğü

Koordinatör

Hale Ural

2014

2015-2715

0 312 212 83 84