T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ulusal Kültür Politikalarının Gözden Geçirilmesi Programı


Ulusal Kültür Politikalarının Gözden Geçirilmesi Programı
 
 
Türkiye'nin 1949 yılında üye olduğu Avrupa Konseyi tarafından 1985 yılında Avrupa genelinde başlatılan "Ulusal Kültür Politikalarının Gözden geçirilmesi Programı"na ülkemiz 7 Mart 2008 tarihinden itibaren dahil olmuştur.
 
"Türkiye Kültür Politikası Ulusal Raporu 1. Taslak Metni"nin hazırlanmasının ardından AK Demokratik Yönetişim, Kültür ve Çeşitlilik Direktörü Robert PALMER başkanlığında kültür politikalarını gözden geçirmekle  görevli Bağımsız Uzmanlar Heyeti 1-7 Kasım 2009 tarihlerinde ülkemize birinci ziyaretlerini (Ankara-İstanbul)  gerçekleştirmişlerdir.
 
Avrupa Konseyi "Ulusal Kültür Politikalarının Gözden Geçirilmesi Programı" kapsamında "Türkiye'deki Kültür Politikası Ulusal Raporu 2. Taslak Metni"nin yazım çalışmaları Bakanlığımızca tamamlanmıştır.
 
Söz konusu program gereği AK Demokratik yönetişim, Kültür ve Çeşitlililk direktörü Robert PALMER başkanlığında Bağımsız Uzmanlar Heyeti 29 Mart-6 Nisan 2012 tarihlerinde ülkemizi ikinci kez ziyaret (İstanbul-Mardin-Diyarbakır-İzmir-Trabzon) edeceklerdir. anışan ziyaret organizasyonu Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığı tarafından ortaklaşa gerçekleştirilmektedir.
 
ziyaretin amacı heyete yukarıda belirtilen illerde yerel yönetimlerin, STK'ların, üniversitelerin, özel kurluşların, kültür aktörlerin bölgenin ve ülkenin kültürel ve sanatsal hayatına katkılarının anlatılması ve tanıtılmasıdır.


1

2

4

6

8

3

5

7