T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Bulgaristan’a Seyahat Edecek Vatandaşlarımıza Duyurulur

Bulgaristan’ı hususi ziyaret etmek isteyen, ticari faaliyette bulunmak isteyen
Vatandaşlarımıza Bulgaristan tarafından hazırlanan davetiyelerin noter tasdikinden sonra Bulgaristan’ın Göç Ofisi tarafından da onaylanması gerektiği bildirilmiştir.