T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AB KOORDİNASYON DAİRESİ BŞK.

Estonya'ya Seyahat Edecek Vatandaşlarımıza Duyurulur

Diplomatik pasaport hamillerine tanınan vize muafiyeti ikamet süresi 90 güne çıkarılmıştır.
 
Ayrıca, Estonya ülkesi umuma mahsus Türk vatandaşlarına kolay ve hızlı bir vize prosedürü uygulayacağını ;

a)      30.000 EURO teminatlı seyahat sigortası temsilcilikçe talep edildiği takdirde seyahat amacına dair belgelerin ibrazının yeterli olacağı,
b)      Ticaret ve Sanayi odaları takdim mektubunu ibraz eden Türk iş adamlarına vize başvurularının üç iş gününde sonuçlandırılacağı,
c)      Estonya’da düzenlenen bilimsel, kültürel ve sportif etkinliklere katılacak Türk akademisyenler, sanatcılar ve sporculara vize başvurularının zamanlı sonuçlandırılacağı,
d)      Kargo ve yolcu taşıyan araçların profesyonel sürücüleri ile sürücü yardımcılarının bir yıl geçerli vizelerinin bağlı bulundukları kuruluşlarının vize müracaatı üzerine üç iş günü içerisinde ita edileceği,
e)      Estonya’da öğretim ve eğitim programlarına katılacak vatandaşlarımız vize müracaatlarında Estonya eğitim kurumunun davet yazısını veya Türk resmi makamının yazısını ibraz etmeleri gerektiği,


bildirilmiştir.