T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AB KOORDİNASYON DAİRESİ BŞK.

Ukrayna’ya Seyahat Edecek Vatandaşlarımıza Duyurulur

Ülkeye giriş yapan yabancıların; Ülkedeki kalış sürelerini kontrol amacıyla bir veri tabanı oluşturulduğu ve işletilmeye başlatıldığı belirtilmektedir.
Ukrayna makamlarına, oturma ya da çalışma izni için kayıt yaptırmadan kalabilecekleri azami süreler;

— Vizeye tabi ülkelerden gelen yabancılar ve vatansızlar için; Uluslar arası aksi kararlaştırılmadığı takdirde, 90 günden fazla olmamak kaydıyla Vize süresince,

---Vizeye tabi olmayan ülkelerden gelen yabancılar ve vatansızlar için Uluslar arası
anlaşmalarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde 180 günlük dönemde en fazla 90 gün,

---- Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelerden (Vizeye tabi olmayan) gelen yabancılar ve vatansızlar için, 1 yıllık dönemde en fazla 180 gün , dur.

Ukrayna ile mevcut vize anlaşmamızda aksine bir hüküm bulunmadığı cihetle, Türk Vatandaşlarının vize süreleri oturum veya çalışma izni olmadan kalabilecekleri süre 90 gün
İle sınırlandığı belirtilmektedir.