T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AB KOORDİNASYON DAİRESİ BŞK.

İngiltereye Seyahat Edecek Vatandaşlarımıza Duyurulur

İngiltere (Birleşik Krallık); yabancıların ülkeye girişini düzenlemek üzere Şubat 2008 den itibaren aşamalı olarak uygulamaya başladığı yeni vize sisteminin (5 Bölümlü puanlama sistemi) yabancı öğrencilere yönelik 4.Bölümü; 31 art 2009 tarihinden itibaren uygulamaya konulacaktır.

Bu yeni sisteme göre;

1- Öğrencilere verilecek öğrenim meşruhatları vizeler, sponsorluk sistemine dayanacaktır. Bu kuruluşlar Birleşik Krallıkta kayıtlı öğretim kurumlarıdır.

2- Yabancı öğrenciyi kabul edecek öğretim kurumları; öğrenciler için önce vize mektubu daha sonra bu mektubun yerini alacak online vize sisteminden alınan bir referans numarası sponsorluk sertifikası düzenleyecektir.

3- Öğrenci bu referans numarası ile vize başvurusu yapabilecektir.

4- Vize başvurusunda bulunacakların müracaatlarını, ikamet ettikleri veya tabiiyetini taşıdıkları ülkelerdeki İngiliz vize merkezlerine posta yoluyla, şahsen veya online olarak yapmaları gerekmektedir. Ayrıca vize merkezlerinde biyometri veri alınacaktır.

5- Vize başvurusunun olumlu sonuçlanabilmesi için başvuruda bulunan kişinin;

a) Geçerli bir pasaport veya seyahat belgesi,

b) Kaydolunacak eğitim kurumundan ( Sınır Ajansı tarafından ‘eğitim kurumu olarak tanınmış’ lisanslı bir okul olmalıdır.) alınan bir vize mektubu,

c) Kişinin geçimini sağlayabilecek ( bir yıllık eğitimi+ 9 aylık geçimi için ) kaynakların ispatı,

d) Eğitim yapılacak kurumun öğrenciyi kabul etmesini sağlayan nitelikler,

e) Başvuruyu destekleyebilecek diğer belgeleri,

İbraz etmesi gerekmektedir.

6- Başvuru esnasında yalan beyanda bulunan veya sahte belge sunan kişilerin İngiltere’ye girişi 10 yıl süre ile yasaklanacaktır.

7- Vize başvurusu için, öğrenciden 40 puan ( 30 puanı, öğretim kurumu tarafından sorulan soruya verilecek olumlu yanıttan, 10 puanı ise öğrenim, iaşe ve ibate masraflarını karşılayacak; Londra için okul ücreti+ ayda 800 Sterlin, diğer bölgeler için ise okul ücreti+ 600 Sterlin sahip olup olmadığı sorusuna verilecek olumlu cevaptan elde edilecektir.) kazanma koşulu aranacaktır.

8-
Söz konusu uygulamada öğrencinin yaşı ve öğrenim süresi. İta edilecek öğrenim meşruhatlı vizenin türünü ve ikametgâh süresini(Örneğin, 6 ay süreli kurslara katılacaklara puanlama sistemi dışında yer alan ziyaretçi öğrenci vizesi verilmesi öngörülmekte ancak bu vize öğrenciye part- time çalışma ve ikametgâh izni uzatma imkanını tanımamaktadır.) belirleyecektir.

Ayrıca, 25 Kasım 2008 tarihinden itibaren Avrupa Ekonomik Alanı ülkelerinin dışındaki yabancıların, İngiltere’de ikamet sürelerini uzatma işlemleri aşağıdaki şekilde değişmiştir;

a) İlk aşamada, öğrencilerden ve aile birleşimiyle İngiltere’ye gidenlerden ikamet süresini uzatmak için kimlik kartı otomatik olarak verilecek, bu uygulama aşamalı olarak diğer statülerdeki yabancıları da kapsayacaktır. Bu kimlik kartları pasaportlardaki ikamet izni etiketlerinin yerini alacaktır.

b) Kimlik kartının yüzeyinde hamilinin fotoğrafı, geçerlilik süresi, veriliş tarihi ve yeri, ikamet nedeni, hamilinin imzası, kimlik bilgileri ve vatandaşlık bilgileri yer alacaktır.

c)
Kartlarda hamilinin biyometrik bilgilerini ve parmak izini barındıracak yonga bulunmaktadır. Kimlik kartı zorunluluğu, ülkede 6 aydan fazla ikamet edecek kişilere yöneliktir.