T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AB KOORDİNASYON DAİRESİ BŞK.

Cibuti'ye Seyahat Edecek Vatandaşlarıma Duyurulur.

Türkiye  Cumhuriyeti Hükümetimiz ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti arasında diplomatik, hizmet ve hususi pasaport hamillerine karşılıklı vize muafiyeti getirilmiştir. Her iki ülkenin resmi pasaport hamilleri, bir diğerinin ülkesine ilk giriş tarihlerinden itibaren 6 ay içerisinde 90 gün süreyle vizeden muaf tutulmaktadır. Ayrıca pasaport sahibi hamillerinin aile bireyleri de muaf tutulacaklardır